tel.: 0918 897 499
fax.: 042 4327292
ACEntrum, k.s., P.O.Box 182, Ventúrska 2, 81000 Bratislava 1

Nové účtovníctvo

Sobota, 27.11.2021

Kontaktné údaje

NOVÉ ÚČTOVNÍCTVO je stránka, ktorú prevádzkuje:

ACEntrum, k. s.
P.O.Box 182
Ventúrska 2
810 00 Bratislava 1

tel: 0918 897 499
fax: 042 4327292
email: centrala@acentrum.sk

Naše údaje pre úhradu a daňový doklad:

IČO:   35749610
DIČ:   2020271968
IČ-DPH:   Spoločnosť nie je platiteľ DPH od 1.7. 2012

Prevádzkuje:

ACEntrum, k.s.