tel.: 0918 897 499
fax.: 042 4327292
ACEntrum, k.s., P.O.Box 182, Ventúrska 2, 81000 Bratislava 1

Nové účtovníctvo

Sobota, 27.11.2021

Záujem o školenie vo firme - FORMULÁR

Požiadavka č. 1


Požiadavka č. 2


Požiadavka č. 3


Kontaktné údaje:

Názov organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón: Fax:
Email:

Ulica: PSČ: Mesto:
IČO: DIČ: IČ DPH:
Obch. register v: Odd.: Vložka č.:

Identifikácia skupiny:
(V prípade, že seminár nebude pre firmu)

Security Image